Karta informacyjna

KARTA INFORMACYJNA – KONTAKT JEDNORAZOWY
(DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POCZĄWSZY OD DNIA 25 MAJA 2018 R.)

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] informujemy, jak poniżej:

tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych Wskazanie właściwego administratora danych osobowych zależy od celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe.
W zakresie zapytań dotyczących inwestycji Kamienica Muranów współadministratorami danych osobowych są:
1. Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
2. Kay Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
w zakresie zapytań dotyczących inwestycji Przy Bażantarni współadministratorami danych osobowych są:
1. Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
2. Przy Bażantarni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
w zakresie zapytań dotyczących inwestycji Dom nad Stawem Koziorożca współadministratorami danych osobowych są:
1. Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
2. Globusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
w zakresie zapytań dotyczących inwestycji Szczęśliwicka 42 współadministratorami danych osobowych są:
1. Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
2. Volumetric Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
w pozostałych sprawach administratorem danych osobowych jest Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. tel. 22 654 38 38 e-mail biuro@volumetric.pl,
cel przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi, nawiązanie kontaktu na żądanie osoby fizycznej lub otrzymanie przez osobę fizyczną drogą elektroniczną lub telefoniczną, na jej żądanie, informacji handlowych, w tym marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmioty należące do grupy kapitałowej Volumetric w Polsce.
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO
odbiorcy danych osobowych Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1. osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1. żądania od administratora (lub każdego ze współadministratorów) danych osobowych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
2. przenoszenia danych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem możliwości technicznych.
informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia do administratora (lub każdego ze współadministratorów) danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w szczególności za pomocą poczty elektronicznej (przez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres biuro@voluemtric.pl) lub osobiście w biurze administratora (lub któregokolwiek ze współadministratorów) danych osobowych.
informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązania do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani też warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązania do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi, nawiązania kontaktu na żądanie osoby fizycznej lub otrzymania przez osobę fizyczną informacji handlowych, w tym marketingowych, dotyczących produktów i usług oferowanych podmioty należące do grupy kapitałowej Volumetric w Polsce, drogą elektroniczną lub telefoniczną.
informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Facebook